ข่าวกิจกรรม
โครงการจักรยานสัญจรย้อนรอยวัฒนธรรมล้านนา ครั้งที่ 3
Wednesday, 28 December, 2016
     คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการจักรยานสัญจรย้อนรอยวัฒนธรรมล้านนา ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 โดยมีจุดเริ่มต้นที่ คณะเทคนิคการแพทย์ ไปยัง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ วัดดอยเปา และสิ้นสุดที่วัดพระธาตุดอยคำ เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมบุคลากรได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายโดยใช้จักรยานเพื่อเป็นตัวอย่างในการประหยัดพลังงานและสนใจการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการใช้จักรยานกันมากขึ้น และเกิดความรักและสามัคคีระหว่างกัน
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -