ข่าวกิจกรรม
บุคลากรศูนย์บริการฯ และคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมทำริบบิ้นดำติดเสื้อถวายความอาลัย
Wednesday, 16 November, 2016
บุคลากรศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก และคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมทำริบบิ้นดำติดเสื้อถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สำหรับแจกจ่ายให้กับผู้รับบริการของศูนย์บริการฯ และบุคลากร เมื่อวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการฯ ชั้น 2 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -