ข่าวกิจกรรม
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 และ CMU Open House ครั้งที่ 3
Wednesday, 30 November, 2016
คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนในภาคเหนือ ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 และ CMU Open House ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรมประกอบด้วย การจัดบูธนิทรรศการบริเวณพื้นที่ CMU Zone  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจัดให้นักเรียนเข้าเยี่ยมชมคณะเทคนิคการแพทย์ โดยคณาจารย์ตัวแทนจากทั้ง 4 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ภาควิชารังสีเทคนิค ภาควิชากิจกรรมบำบัด และภาควิชากายภาพบำบัด ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำภาควิชา เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนในการเลือกศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -