ข่าวกิจกรรม
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 และ CMU Open House ครั้งที่ 3
Wednesday, 30 November, 2016
คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนในภาคเหนือ ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 และ CMU Open House ครั้งที่ 3 เมื่อวัน...
อ่านเพิ่มเติม..
บุคลากรศูนย์บริการฯ และคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมทำริบบิ้นดำติดเสื้อถวายความอาลัย
Wednesday, 16 November, 2016
บุคลากรศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก และคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมทำริบบิ้นดำติดเสื้อถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
อ่านเพิ่มเติม..
โครงการจักรยานสัญจรย้อนรอยวัฒนธรรมล้านนา ครั้งที่ 3
Wednesday, 28 December, 2016
โครงการจักรยานสัญจรย้อนรอยวัฒนธรรมล้านนา ครั้งที่ 3
อ่านเพิ่มเติม..
ภาควิชารังสีเทคนิค จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 4 เดือน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559
Monday, 2 January, 2017
ภาควิชารังสีเทคนิค จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 4 เดือน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559
อ่านเพิ่มเติม..
[ 1 ] Last