ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
Wednesday, 7 December, 2016
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค  จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ  18,220.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่  งานบริหารทั่วไป   สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2559  ณ  งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : job-rt.pdf