ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
      คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยมีค่าลงทะเบียน ดังนี้

1. สำหรับบุคคลทั่วไป นักวิชาชีพ ฯลฯ สาขาเทคนิคการแพทย์/สาขารังสีเทคนิค/สาขากิจกรรมบำบัด คนละ 4,500 บาท และสาขากายภาพบำบัด คนละ 5,000 บาท

2. นักศึกษาทุกสาขาวิชา (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา) คนละ 2,000 บาท

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ :  http://www.ams.cmu.ac.th/projects/AMSCon2017


*** สำหรับค่าคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของสาขาเทคนิคการแพทย์ และ สาขากายภาพบำบัด อยู่ระหว่างการดำเนินการขอค่าคะแนนจากสภาวิชาชีพฯ  ***
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -