ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศทุนสนับสนุนศิษย์เก่าในการเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2560
Monday, 2 January, 2017
      ด้วย คณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะเทคนิคการแพทย์ เห็นสมควรให้ทุนสนับสนุนศิษย์เก่าในการเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 ของคณะเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

งบประมาณที่สนับสนุน

1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมให้ 4 สาขาวิชา ละไม่เกิน 5,000 บาท

2. สนับสนุนโดยยกเว้นค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 4 สาขาวิชา

    2.1 สาขาเทคนิคการแพทย์   ค่าลงทะเบียน คนละ 4,500 บาท

    2.2 สาขากิจกรรมบำบัด       ค่าลงทะเบียน คนละ 4,500 บาท

    2.3 สาขารังสีเทคนิค          ค่าลงทะเบียน คนละ 4,500 บาท

    2.4 สาขากายภาพบำบัด      ค่าลงทะเบียน คนละ 5,000 บาท


คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ต้องเป็นศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปฏิบัติงานในสายวิชาชีพโดยตรง

3. ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการจากต้นสังกัดได้

 
กำหนดการรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2560

โดยส่งแบบขอรับการสับสนุนไปที่   รายละเอียดตามไฟล์แนบ


นางสาวสุรภี  ดวงถาวร

งานบริการการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ. เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

หรือส่งมาที่ E-mail: surapee.doung@cmu.ac.th

กำหนดประกาศผลการพิจารณา ในวันที่ 16 มกราคม 2560 ที่ www.ams.cmu.ac.th
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : Application.doc