ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมหลักสูตรระยะสั้น โครงการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559
Monday, 21 November, 2016
การอบรมหลักสูตรระยะสั้น โครงการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค ครั้งที่ 4
อ่านเพิ่มเติม..
ประกาศทุนสนับสนุนศิษย์เก่าในการเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2560
Monday, 2 January, 2017
ประกาศทุนสนับสนุนศิษย์เก่าในการเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2560
อ่านเพิ่มเติม..
การประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560
อ่านเพิ่มเติม..
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
Wednesday, 7 December, 2016
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม..
[ 1 ] Last