ระดับปริญญาตรี
การสอบคัดเลือกรอบที่ 2 โควตาภาคเหนือ , โครงการรับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาอมก๋อย , เพื่อพัฒนาแม่แจ่ม , ความร่วมมือฯ ชายแดนใต้ ดาวน์โหลดข้อมูล
การสอบคัดเลือกรอบที่ 3 รับตรง ดาวน์โหลดข้อมูล
การสอบคัดเลือกรอบที่ 4 Addmission ดาวน์โหลดข้อมูล