ปวดคอและปวดศรีษะ


ชื่อหนังสือ: ปวดคอและปวดศีรษะ จากกระดูกสันหลังส่วนคอ

ผู้แต่ง : สุรีพร อุทัยคุปต์

ราคา : 300 บาท

จำหน่ายที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่