ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.เพียงขวัญ สงวนหมู่

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.เพียงขวัญ สงวนหมู่ ที่ได้เข้ารับ "รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก) ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2563" ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ