No Image

รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,220.- บาท

              คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์  จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E130065 อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,220.- บาท

              ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 110  ถนนอินทวโรรส  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน  2560  

เพิ่มเติม : ประกาศรับสมัคร.pdf   ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ มช..pdf  

[update: 2017-06-19 03:32:28][View : 139]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook