No Image

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ อัตราเงินเดือน 18,220.- บาท จำนวน 1 อัตรา

ด้วยศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก      คณะเทคนิคการแพทย์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีอัตราพนักงานประจำศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก   ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์  เลขที่ตำแหน่ง S4136037 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  อัตราเงินเดือน  18,220.- บาท  ว่างอยู่  1  อัตรา   และศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานประจำศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ของศูนย์บริการฯ  ในตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว 

รายละเอียดเกี่ยวกับประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน Click

[update: 2018-03-21 08:55:55][View : 268]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook