No Image

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยุคใหม่ ครั้งที่ 3 (Modern Medical Laboratory Management) ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2560

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ซึ่งเป็นผู้บริหารห้องปฏิบัติการ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้ช่วยหัวหน้าห้องปฏิบัติการ หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยุคใหม่ ครั้งที่ 3 (Modern Medical Laboratory Management) ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2560 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในการบริหารงานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ให้กับผู้เข้าอบรม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ทาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การและผู้รับบริการ

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดโครงการ และกำหนดการจัดการฝึกอบรม ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

สนใจสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-5393-6027, 0-5393-5096 (อรวรรณ น้ำฝน และปริญญา)

*** จำกัดจำนวนเพียง 25 ท่าน เท่านั้น ***

 

ดูรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ >>> http://www.ams.cmu.ac.th/amscsc/prnews/pr87.html

 

 

http://www.ams.cmu.ac.th/amscsc/prnews/prnews87/labmanagement3-1.jpg

[update: 2018-03-20 03:29:58][View : 597]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook