No Image

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) ครั้งที่ 2

                ด้วย กลุ่มวิจัย Program for Perinatal HIV Prevention and Treatment (PHPT) สังกัด Instutut de Recherche pour le Development (IRD) ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งดำเนินการร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,470.- บาท  จำนวน 1 อัตรา  สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์

              ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่งานบริหารทั่วไป  สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 110  ถนนอินทวโรรส  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  28 เมษายน 2560

เพิ่มเติม : ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ-3.pdf  

[update: 2018-03-21 09:04:40][View : 172]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook