No Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการความร่วมมือรับนักศึกษาชายแดนภาคใต้ร่วมกับศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2560

  ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการความร่วมมือรับนักศึกษาชายแดนภาคใต้ร่วมกับศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

                         ตามที่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโครงการรับนักศึกษาสาขาสาขาวิชารังสีเทคนิค เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรด้านรังสีเทคนิคในโรงพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 นั้น

                          บัดนี้  คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการความร่วมมือรับนักศึกษาชายแดนใต้ร่วมกับศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2560  ดังรายละเอียดตามไฟล์แนบ

เพิ่มเติม : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการความร่วมมือรับนักศึกษาชายแดนใต้.pdf  

[update: 2017-04-04 03:54:33][View : 895]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook