No Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตามโครงการรับนักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรด้านรังสีเทคนิคในโรงพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560

  ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการรับนักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรด้านรังสีเทคนิคในโรงพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560

 

                         ตามที่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโครงการรับนักศึกษาสาขาสาขาวิชารังสีเทคนิค เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรด้านรังสีเทคนิคในโรงพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 นั้น

                          บัดนี้  คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการรับนักศึกษาสาขาสาขาวิชารังสีเทคนิค เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรด้านรังสีเทคนิคในโรงพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560  ดังรายละเอียดตามไฟล์แนบ

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรังสีขาดแคลน ปีการศึกษา 2560.pdf  

[update: 2017-04-05 05:34:48][View : 992]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook