No Image

พิธีดำหัวอดีตคณบดี ผู้บริหาร และผู้อาวุโสที่มีอุปการะคุณต่อคณะเทคนิคการแพทย์

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

พิธีดำหัวผู้อาวุโส   คณะเทคนิคการแพทย์  ณ  ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ

นายแพทย์ชัยโรจน์  แสงอุดม  ชั้น 12 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น

กำหนดการ

09.00 น.  ผู้อาวุโส คณบดี ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา บุคลากร และนักศึกษาพร้อมกันบริเวณหอพระพระพุทธสันติปฏิมา เพื่อสรงน้ำพระพุทธรูปประจำคณะ “พระพุทธสันติปฏิมา”  เสร็จพิธี เดินทางไปห้องประชุมชั้น 12

09.30 น.   ชมการฟ้อนเล็บหน้าอาคารเรียน 12 ชั้น  โดยบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์

10.30 น.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ /ผู้แทนบุคลากรและนักศึกษากล่าวคำขออโหสิกรรมและขอพรเนื่องในวันสงกรานต์

              ตัวแทนภาควิชา / หน่วยงาน / นักศึกษามอบเครื่องไหว้คารวะดำหัว

              ผู้แทนผู้อาวุโส  กล่าวอโหสิกรรมและให้พรเนื่องในวันสงกรานต์

11.30 น.   เสร็จพิธี / รับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน

13.00 น.   เดินทางไปร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14.00 น.   - อธิการบดียืนรอรับขบวนดำหัว ณ บริเวณเชิงบันไดหน้าศาลาธรรม

              - ขบวนดำหัวจากทุกส่วนงานพร้อมกัน ณ บริเวณศาลาอ่างแก้ว

              - ขบวนดำหัวจากทุกส่วนงานเคลื่อนเข้าสู่บริเวณพิธี

              - อดีตอธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส มาถึงบริเวณพิธี

14.30 น.   – พิธีกรเรียนเชิญอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส ขึ้นนั่งบนเวทีดำหัว ณ บริเวณลานสักข้างศาลาธรรม

              - ขบวนดำหัวจากทุกส่วนงานเคลื่อนขบวนมาพร้อมกัน ณ บริเวณลานสักข้างศาลาธรรม

              - การแสดงฟ้อนเล็บ

              - พิธีกรเรียนเชิญผู้บริหารพร้อมผู้ถือป้ายชื่อส่วนงานทุกส่วนงานด้านหน้าเวที

              - พิธีการประกาศผลการประกวดรูปขบวน การประกวดแต่งกายชุดพื้นเมืองและการประกวดลาบ

              - พิธีกรเรียนเชิญอธิการบดีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดขบวนดำหัว การประกวดการแต่งกายชุดพื้นเมือง และการประกวดลาบ

              - อธิการบดีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดขบวนดำหัว ประกวดการแต่ง กายชุดพื้นเมือง และการประกวดลาบ

              - รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ ประธานจัดงานกล่าวรายงาน และขอพรเนื่องในโอกาสวันปี๋ใหม่เมือง

              - ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมอบเครื่องไหว้ดำหัว/ของที่ระลึกแก่อดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส

              - อธิการบดี และนายกสภามหาวิทยาลัย (ผู้แทนคณาจารย์อาวุโส)ืกล่าวอวยพร

              - ผู้มาร่วมในงานพิธีทยอยเข้าดำหัว

16.00 น.         เสร็จพิธี        

 

* การแต่งกาย  ชุดพื้นเมือง

[update: ][View : 171]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook