No Image

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E130012

              คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E130012 คุณวุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาเอกเดือนละ 37,000.- บาท วุฒิปริญญาโทเดือนละ 24,000.- บาท
              ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์

เพิ่มเติม : ประกาศรับสมัคร-โท.pdf  

[update: ][View : 276]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook