No Image

กิจกรรมวันสวนดอกรวมใจ

"กิจกรรมวันสวนดอกรวมใจ"  วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ สนามฟุตบอลคณะแพทยศาสตร์

           โดยคณะแพทยศาสตร์จะเป็นเจ้าภาพวัสดุ อุปกรณ์ และอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) อนึ่งในส่วนของคณะเทคนิคการแพทย์ เห็นสมควร จึงใคร่ขอความร่วมมือบุคลากรร่วมทาสีรั้วคณะฯ อย่างน้อยภาควิชา/หน่วยงานละ 5 คน ในวันเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านไปร่วมพิธีเปิด และรับอุปกรณ์ที่ สนามฟุตบอลคณะแพทยศาสตร์ ในเวลา 08.00 น. (รื้อผ้าตกแต่งขาวดำออก จีบผ้าใหม่ ล้างป้าย พื้นด้านหน้า และทาสีรั้ว) และขอความร่วมมือฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดผู้แทนนักศึกษา/สโมสรนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนอย่างน้อย 10 คน

[update: ][View : 167]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook