No Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์นักเรียนโครงการความร่วมมือรับนักศึกษา ชายแดนภาคใต้ร่วมกับศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์นักเรียนโครงการความร่วมมือรับนักศึกษา

ชายแดนภาคใต้ร่วมกับศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2560

 

               ตามที่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโครงการรับนักศึกษาสาขากิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค เป็นกรณีพิเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ภายใต้โครงการความร่วมมือรับนักศึกษาชายแดนใต้ร่วมกับศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนใต้ โดยดำเนินการเป็นระยะเวลา 5 ปี (ปีการศึกษา 2560-2564) นั้น

 

               สำหรับในปีการศึกษา 2560 ได้เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2560  ซึ่งบัดนี้ หมดเขตรับสมัครเรียบร้อยแล้ว คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการความร่วมมือรับนักศึกษาชายแดนภาคใต้ร่วมกับศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2560  รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการ ศอ.บต. ปีการศึกษา 2560.PDF  

[update: 2017-03-14 01:57:27][View : 720]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook