No Image

การอบรมฟื้นฟูความรู้ทางคลินิก “การให้คำปรึกษาในงานเทคนิคการแพทย์และห้องปฏิบัติการ” ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วม

การอบรมฟื้นฟูความรู้ทางคลินิก “การให้คำปรึกษาในงานเทคนิคการแพทย์และห้องปฏิบัติการ” ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560

ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

 

ขณะนี้ สภาเทคนิคการแพทย์ ได้ประกาศคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสะสมสำหรับนักเทคนิคการแพทย์เรียบร้อยแล้ว คือ CMTE 16 หน่วยคะแนน  

>> ประกาศอ้างอิงจากเว็ปไซต์สภาเทคนิคการแพทย์ คลิกที่นี่ <<

 

 

ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่ 

 

[update: 2018-02-25 12:46:27][View : 1293]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook