No Image

โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น เรื่อง การประยุกต์การนวดฉานกับงานกายภาพบำบัด (การนวดพื้นบ้านล้านนาในกลุ่มภาคเหนือตอนบน) ระหว่างวันที่ 3-6 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น เชียงใหม่

                    ภาควิชากายภาพบำบัด จะจัดโครงการอบรมวิชาการระยะสั้น เรื่อง การประยุกต์การนวดฉานกับงานกายภาพบำบัด (การนวดพื้นบ้านล้านนาในกลุ่มภาคเหนือตอนบน) ระหว่างวันที่ 3-6 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น เชียงใหม่ โดยมีนักกายภาพบำบัดและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 40 คน มีค่าลงทะเบียนคนละ 5,000 บาท สมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

*** ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนแต่งกายด้วยชุดลำลอง เพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติการ ***

ได้รับค่าคะแนน PTCEU  26 

สมัครได้ที่นี่[update: 2017-06-28 01:45:22][View : 1050]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook