No Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรด้านรังสีเทคนิคในโรงพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560

  ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค

เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรด้านรังสีเทคนิคในโรงพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560

 

                         ตามที่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโครงการรับนักศึกษาสาขาสาขาวิชารังสีเทคนิค เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรด้านรังสีเทคนิคในโรงพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 นั้น

                          สำหรับในปีการศึกษา 2560 ได้เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2560  ซึ่งบัดนี้ หมดเขตรับสมัครเรียบร้อยแล้ว คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาสาขาสาขาวิชารังสีเทคนิค เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรด้านรังสีเทคนิคในโรงพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560  ดังรายละเอียดตามไฟล์แนบ

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการรังสีเทคนิคขาดแคลน ปีการศึกษา 2560.PDF  

[update: 2017-03-14 04:30:12][View : 2374]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook