No Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบที่1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบที่1)

     ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1) ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม - 13 มกราคม 2560 นั้น

     ในการนี้ คณะเทคนิคการแพทย์  ได้พิจารณารายชื่อผู้มทีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

เพิ่มเติม : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบที่1).pdf  

[update: 2017-01-27 09:49:47][View : 816]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook