No Image

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีแหล่งทุนสนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ดังนี้

1. ทุนการศึกษาที่จัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ ศิษย์เก่า บริษัท ห้างร้าน และผู้มีจิตศรัทธาบริจาค

2. ทุนฝึกงานนอกสถานที่สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4

3. ทุนทำงานสำหรับนักศึกษาที่ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อหารายได้และประสบการณ์ โดยมีค่าตอบแทนชั่วโมงละ 30 บาท

4. กองทุนกู้ยืม กยศ. กรอ. กองทุนกู้ยืม กยศ. กรอ.

 

[update: 2016-10-21 08:01:36][View : 1778]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook