No Image

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา - ระดับบัณฑิตศึกษา

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา - ระดับบัณฑิตศึกษา

จำนวนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(รอบที่1)  
ดูรายละเอียด

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ดูรายละเอียด
สาขาวิชากิจกรรมบำบัด  ดูรายละเอียด
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย   ดูรายละเอียด
สาขาวิชากายภาพบำบัดมหาบัณฑิต  ดูรายละเอียด
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์   ดูรายละเอียด
สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย   ดูรายละเอียด
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์   ดูรายละเอียด


 

[update: 2017-01-06 08:05:43][View : 2904]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook