No Image

นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ นำทีม Erythoro-Sed ผ่านเข้ารอบ Prototype to Company ในการแข่งขัน Smart Start Idea by GSB Startup

นางสาวรัตนา ก๋องต๊ะ นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคนิคการแพทย์ นายทักษ์ดนัย จำรัศ นักศึกษาปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์ และนางสาวธัญชนก อินต๊ะ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ นำทีม Erythoro-Sed ผ่านเข้ารอบ Prototype to Company ในการแข่งขัน Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2564 ในผลงาน เรื่อง การพัฒนาวัสดุควบคุมคุณภาพสำหรับการตรวจวิเคราะห์อัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทีม Erythoro-Sed เป็น 1 ใน 15 ทีมสุดท้าย จากการแข่งขัน 1,500 ทีมทั่วประเทศ โดยได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท และได้รับกองทุนโครงการ Smart Start Company อีก 200,000 บาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

 

[update: 2021-10-01 11:34:40][View : 131]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook