No Image

ประกวดราคาซื้อประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องแก้ไขการพูดสำหรับผู้มีเพดานโหว่จมูกแหว่งฯ

ประกวดราคาซื้อประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องแก้ไขการพูดสำหรับผู้มีเพดานโหว่จมูกแหว่งและกระตุ้นการพูดผ่านกล่องเสียงระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องช่วยพูดสำหรับผู้ไร้กล่องเสียง รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เพิ่มเติม : ประกวดราคาซื้อเครื่องแก้ไขการพูดสำหรับผู้มีเพดานโหว่จมูกแหว่ง.pdf  

[update: ][View : 39]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook