No Image

บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2564

คณะกรรมการสร้างเสริมความสุขและสุขภาวะ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรค การแพร่กระจาย และปกป้องสุขภาพและชีวิตของคนในสังคม ณ ห้องบรรยาย 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น.

[update: 2021-08-13 14:18:44][View : 204]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook