No Image

คณบดี ผู้บริหาร ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมสวดอภิธรรมและบำเพ็ญบุญกุศลศพคุณแม่วรรณี แสงอุดม

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมสวดอภิธรรมและบำเพ็ญบุญกุศลศพคุณแม่วรรณี แสงอุดม ภรรยาศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม อดีตคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ณ ศาลา 3 วัดป่าแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564

[update: 2021-06-07 13:55:24][View : 38]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook