No Image

คณะเทคนิคการแพทย์ ออกบริการวิชาการชุมชน โรงเรียนสองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกให้บริการวิชาการชุมชน คัดกรองภาวะสุขภาพประชาชนตำบลดอยหล่อ

อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดทำโครงการการดูแลตนเองและตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพประชาชนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายที่เหมาะสมตามวัย การดูแลปอด การกายภาพบำบัดเบื้องต้น และการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพของประชาชนในตำบนดอยหล่อ จำนวน 400 คน ณ โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

 

[update: 2021-02-23 09:51:57][View : 359]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook