No Image

ศิษย์เก่ากายภาพบำบัด ได้รับรางวัลช้างทองคำ ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับ คุณณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท์ ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสประจำตัวนักศึกษา 3911215 ปัจจุบันเป็นนักกายภาพบำบัด ระดับชำนาญการ ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลช้างทองคำ ประจำปี 2563 ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น กลุ่มด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม

 

[update: 2021-02-15 10:28:51][View : 70]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook