No Image

นักกายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์ มช. ร่วมเป็นวิทยากร การอบรม เรื่อง การยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ

ดร.บุษบา ฉั่วตระกูล พร้อมด้วย นักกายภาพบำบัดประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล และพนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) ในหัวข้อเรื่อง การยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563

[update: 2020-12-01 16:25:46][View : 135]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook