No Image

โครงการการลดการติดพยาธิในลำไส้ของชนชาติพันธุ์เขตพื้นที่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการการลดการติดพยาธิในลำไส้ของชนชาติพันธุ์เขตพื้นที่ ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยาโนละ เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งทีมคณะวิจัย นักเทคนิคการแพทย์ และนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ดำเนินกิจกรรมตรวจติดตามการติดพยาธิในลำไส้ของชนชาติพันธุ์ภายหลังการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดการติดพยาธิ ณ อบต.นาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2563

[update: 2020-12-01 15:48:22][View : 131]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook