No Image

กรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดี ในโอกาสได้รับเป็น “ศาสตราจารย์เงินเดือนขั้นสูง”

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานกรรมการอำนวยการประจำคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วย กรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง” สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (จุลทรรศนศาสตร์คลินิก) สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุมกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

[update: 2020-11-26 15:35:14][View : 172]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook