No Image

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสในกระแสเลือด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : CCF_000051.pdf  

[update: ][View : 56]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook