No Image

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาตรวจหาเชื้อดื้อยาไวรัสเอชไอวี จำนวน 1 รายการ

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : CCF_000050.pdf  

[update: 2020-11-24 16:26:15][View : 52]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook