No Image

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัสเอชไอวีและชุดน้ำยาตรวจหาจีโนมของเชื้อไวรัสเอชไอวี จำนวน 2 รายการ

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : CCF_000049.pdf  

[update: 2020-11-24 16:31:50][View : 49]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook