No Image

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ได้เข้ารับพระราชทานรางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่น” ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสประจำตัวนักศึกษา 2111018 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้ารับพระราชทานรางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่น” ประจำปี 2563 ได้รับโล่รางวัลพระราชทานประติมากรรม “เรือใบซูปเปอร์มด” จัดโดย มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 46 ณ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
[update: 2020-11-24 10:34:30][View : 16]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook