No Image

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล นักวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย มาลีวงษ์ รหัส 21 และ ศาสตราจารย์ ดร.เกศรา ณ บางช้าง รหัส 23 ในโอกาสที่ได้รับรางวัล นักวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564
[update: 2020-11-24 10:25:32][View : 17]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook