No Image

ภาควิชากายภาพบำบัด จัดอบรมการใช้โปรแกรม PACs ผ่านระบบ SMI และ digicard

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมการใช้โปรแกรม PACs ผ่านระบบ SMI และ digicard ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้แก่คณาจารย์ภาควิชากายภาพบำบัด โดยมี นายภาคภูมิ อุดมโสภกิจ system engineer จาก บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด และ นายอิทธิศักดิ์ วีรธนศิลป์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จาก สังกัดภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 9 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 

[update: 2020-11-23 14:51:11][View : 112]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook