No Image

พิธีทำบุญภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2563

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานทำบุญภาควิชาฯ ประจำปี 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมรรถชัย จำนงค์กิจ หัวหน้าภาคฯ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมพิธี ณ ภาควิชากายภาพบำบัด ชั้น 4  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

[update: 2020-11-17 09:15:54][View : 200]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook