No Image

นศ.สาขาเทคนิคการแพทย์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ในงานเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (R2M 2020) ครั้งที่ 8 ระดับภูมิภาค

นางสาวรัตนา ก๋องต๊ะ และ นายทักษ์ดนัย จำรัส นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีม Erythro-Sed ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท ในการแข่งขันวางแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market Thailand 2020: R2M 2020) ครั้งที่ 8 ระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เรื่องการพัฒนาวัสดุควบคุมคุณภาพสำหรับการวิเคราะห์อัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงในทางการแพทย์ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน อาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
กิจกรรม 8th Research to Market Northern (ระดับภูมิภาค) ภาคเหนือนั้น เป็นเวทีในการนำเสนอแผนธุรกิจจากงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อค้นหาสุดยอดไอเดีย เพื่อเป็นตัวแทนทีม (ระดับภูมิภาค) ภาคเหนือ ไปแข่งขันในระดับประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ โดยเป็นการแข่งขันกันระหว่างตัวแทนทีมจากมหาวิทยาลัยทั่วภาคเหนือทั้งหมด 21 ทีม โดยได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

[update: 2020-11-10 09:48:35][View : 459]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook