No Image

คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ ถวายรายงานต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนฯ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมลูกช้างพังฟ้าแจ่ม

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ทรงเยี่ยมลูกช้างพังฟ้าแจ่ม ซึ่งเป็นช้างในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล ดร.บุษบา ฉั่วตระกูล และคุณปภาวี พรุเพชรแก้ว คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรับเสด็จฯ และถวายรายงาน
 
ทั้งนี้ พังฟ้าแจ่ม ลูกช้างอายุ 3 ปี เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลช้าง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ด้วยปัญหาข้อเท้าด้านซ้ายขาดจากการถูกบ่วงดักสัตว์รัด ทำให้มีปัญหาขาด้านหน้าขวาและกระดูกสันหลังโก่งจากการรับน้ำหนักที่ไม่สมดุล โดยโรงพยาบาลช้างได้ร่วมมือกับคณะเทคนิคการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดทำรองเท้าเทียมและให้การรักษาฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด จนปัจจุบัน พังฟ้าแจ่มมีสุขภาพที่ดีขึ้น การโก่งของขาหน้าด้านขวาและกระดูกสันหลังลดน้อยลง ใช้ขาหน้าซ้ายในการรับน้ำหนักได้ดีขึ้น

 

 

[update: 2020-11-09 15:12:53][View : 296]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook