No Image

ภาควิชากิจกรรมบำบัด จัดกิจกรรมพิธีมอบเสื้อกาวน์ขาว และพิธีไหว้ครูกิจกรรมบำบัด ประจำปี 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา หัวหน้าภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด พิธีมอบเสื้อกาวน์ขาวนักศึกษากิจกรรมบำบัด ชั้นปีที่ 3 และพิธีไหว้ครูกิจกรรมบำบัด ประจำปี 2563 โดยมี คณาจารย์และบุคลากร นักศึกษากิจกรรมบำบัดทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม ศ.นพ.ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563

[update: 2020-09-08 08:35:52][View : 105]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook