No Image

พิธีไหว้ครูคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของคณาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ และยังถือเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ในการแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา พิธีการประกอบด้วย ผู้แทนนักศึกษาทุกชั้นปี และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นำพานไหว้ครูมอบแด่คณาจารย์ และพิธีมอบรางวัลการประกวดบทกลอน "บูชาครู" พร้อมรับชมวิดิโอ "จากใจศิษย์อุทิศให้ครู"  ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 2 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

[update: 2020-07-23 14:00:34][View : 268]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook