No Image

คณะเทคนิคการแพทย์ ออกบริการวิชาการชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเเม่ก๊า อ.สันป่าตอง

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกให้บริการวิชาการชุมชน ในโครงการสุขภาพปลอดภัย ห่างไกลโรคร้ายตำบลแม่ก๊า โดยตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาด้านเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบำบัด และกายภาพบำบัด แก่ประชาชนในตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเเม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 - 28  มิถุนายน 2563

[update: 2020-06-30 12:10:25][View : 52]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook