No Image

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าหารือแนวทางการดูแลนักกีฬา ร่วมกับภาควิชากายภาพบำบัด

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าหารือแนวทางการดูแลนักกีฬาและแนวทางการวิจัยในกีฬาจักรยาน กับคณาจารย์ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

[update: 2020-06-30 10:25:12][View : 68]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook