No Image

คุณ Zhang Xiaoyizi Karen และ คุณ Peng Yingjun บริจาคชุดตรวจและวัสดุวิทยาศาสตร์ให้แก่แขนงจุลชีววิทยาคลินิก

คุณ Zhang Xiaoyizi Karen และ คุณ Peng Yingjun บริจาคชุดตรวจและวัสดุวิทยาศาสตร์ให้แก่แขนงจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี คณาจารย์แขนงจุลชีววิทยาคลินิกให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมแขนงวิชาฯ ชั้น 6 อาคาร 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.

[update: 2020-04-27 10:23:06][View : 150]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook